HAPPY PREGNANCY UURING

Töötoa HAPPY PREGNANCY 2013 programm 17. apr

Neljapäeval 16. mail toimub Tartus, Geeni-ja biotehnoloogia keskuses Omicum (Riia 23b, auditoorium 105) töötuba HAPPY PREGNANCY 2013. Loengutes osalemine on kõigile tasuta.

                        Hospital Copenhagen and Department of Obstetrics and Gynecology, 
                        Aalborg Hospital 
                        "Evolutionary aspects of HLA in recurrent miscarriage"

 • 09.45-10.30 Prof. Berthold Huppertz, M.D., Ph.D., Institute of Cell Biology, Histology and
                       Embryology, Medical University of Graz
                      “Predictive biomarkers and preeclampsia - current situation and perspectives"

 • 10.30-11.00 Kohvipaus

 • 11.00-11.45  Prof. Ilpo T. Huhtaniemi, MD., Ph.D., 
                         Institute of Reproductive and  Developmental Biology,
                         Imperial College  London

                         “Male late-onset hypogonadism“

 • 11.45-12.30 Prof. Niels Jųrgensen, M.D., Ph.D., University Department of Growth and
                        Reproduction, The Juliane Marie Centre, Copenhagen Rigshospitalet
                        ”Testicular Dysgenesis syndrome – biology and clinical implications”

 • 12.30-13.30 Lõuna

 • 13.30-13.45 Dr Aivar Ehrenberg, MD, naistearst, SA TÜ Kliinikum naistekliinik,
                        TÜ naistekliinik
                        „Viljatuseravi ja mitmikud- topeltmure või mitmekordne rõõm?“

 • 13.45-14.00 Kristiina Rull, MD, Ph.D., naistearst, SA TÜ Kliinikum naistekliinik,
                        TÜ  naistekliinik ja molekulaargeneetika teadur,
                        TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
                        „Korduva raseduse katkemise käsitlus ja tulemused Tartus“

 • 14.00-14.15 Evelin Gross, Msc, ämmaemand, SA TÜ Kliinikum naistekliinik,
                        ämmaemanduse  lektor, Tartu Tervishoiu kõrgkool
                       „Suur või väike sündides- mis saab 2 aasta pärast? REPROMETA uuringu
                       tulemused“

 • 14.15-14.30 Maris Laan, Ph.D., inimese molekulaargeneetika professor,
                        TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
                        „Platsenta uuringud uute biomarkerite tuvastamiseks rasedustüsistuste
                        diagnostikas“


 • 14.30-14.45 Liina Nagirnaja, MSc, molekulaargeneetika teadur, TÜ molekulaar- ja
                          rakubioloogia instituut
                         „DNA markerid ja eelsoodumus korduvale raseduse katkemisele“

 • 14.45-15.00 Neeme Tõnisson, Ph.D., laboriarst ühendlabori geneetikakeskuses, SA TÜ
                        Kliinikum
                        „Trombofiilia ja korduv raseduse katkemine”

 • 15.00-15.30 Kohvipaus

 • 15.30-15.45 Margus Punab, Ph.D., Androloogiakeskuse direktor, dotsent, SA TÜ Kliinikum
                        „Mehepoolse viljatuse põhjused“

 • 15.45-16.00 Kristjan Pomm, meestearst, SA TÜK Androloogiakeskus, Tallinna esindus
                        „Rasedate naiste meeste uuringu esmased tulemused“

 • 16.00-16.15 Kristel Ehala-Aleksejev, arst, SA TÜK Androloogiakeskus, Tallinna esindus
                        „Ülekaal ja mehe viljakus“

 • 16.15-16.30 Marina Grigorova, Ph.D., inimese molekulaargeneetika teadur, 
                        TÜ molekulaar-ja rakubioloogia instituut              
                        „Follitropiini toimet mõjutavad geneetilised variandid ja mehepoolse 
                        viljatuse  ravi"

 • 16.30-16.45 Tiina Kahre, Ph.D., arst, Ühendlabori geneetikakeskus, SA TÜ Kliinikum
                        „Androgeeni retseptor ja selle kliiniline tähtsus”

 • 16.45-17.00 Kaspar Ratnik, laborispetsialist, Quattromed HTI Laborid OÜ
                        „Luminex xMAP® tehnoloogia – rakendus meditsiinidiagnostikas“

Töötoa läbiviimist toetavad projektid „Development of novel non-invasive biomarkers for fertility and healthy  pregnancy“ (HAPPY PREGNANCY) (3.2.0701.12-0047) ning Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool  (1.2.0401.09-0073).