HAPPY PREGNANCY UURING
Teeside esitamise tähtaeg on 31. märts 2015.


Teeside esitamise juhised:
  • teesid peavad olema koostatud inglise keeles;
  • teesid peavad sisaldama järgnevat informatsiooni: Title of the abstract, names and affiliations (institution, city, country) of all authors, study objective, design and methods, results and interpretation;
  • teeside tekst tuleb mahutada A4 lehele, soovitav tähe suurus >11. Lubatud on tabelid, joonised ja viited. Tähemärkide arvu piirang puudub.

Esitatud teeside põhjal valitakse välja nii suulised kui ka posterettekanded kursusel esitlemiseks. Otsusest teavitatakse hiljemalt 1.04.2015. 
    • posterettekanne: maksimum suurus on A0 (84 cm x 118 cm);
    • suuline ettekanne: kestus 10-15 min 

Kursuse parim suuline ja posterettekanne saavad rahalise preemia.

Email again: