HAPPY PREGNANCY UURING

Mida uuritakse?

Eesmärgiks on välja selgitada munandi ja munandi poolt mõjutatavate mehe suguelundite haiguste olulisemad riskitegurid Eestis.

Keda uuritakse?


Uuringusse kaastakse võimalusel kõik SA TÜ Kliinikumi androloogiakeskusesse pöördunud mehed, kellel on madal spermatosoidide kontsentratsioon, munandi arenguhäire, munandivähk, hüpospaadia, krüptorhism või hüpogonadism.

Andsin nõusoleku, aga ma ei soovi siiski uuringus osaleda

Osalemisest võib loobuda uuringu igas etapis. Uuringus osalemisest keeldumine või pooleli jätmine ei mõjuta edaspidi Sinu tavapärast tervisekäsitlust. 

Loobumiseks teavita Sind uuringusse värvanud arsti või võtta ühendust kodulehekülje tagasiside vormi kaudu.

Juba arhiveeritud bioloogilised proovid hävitatakse ja terviseandmed kustutatakse.

Tahan uuringu kohta rohkem lisainfot saada

Võta ühendust kodulehekülje tagasiside vormi kaudu.