HAPPY PREGNANCY UURING

Mida uuritakse?


Rasedus on naise normaalne füsioloogiline seisund, mille tagajärjel sünnib terve laps. Raseduse ajal toimub naise kehas palju erinevaid ümberkohastumisi, mis on vajalikud loote hapniku ja toitainetega varustamiseks. Kui selles protsessis toimub kõrvalekaldeid, võivad tekkida probleemid loote arengu või ema tervisega. 

Rasedad, kellel võiks olla suurem risk probleemide tekkeks, selgitab arst või ämmaemand välja rasedat hoolikalt küsitledes (eelnevate raseduste kulg, kaasuvad haigused) ja jälgides (vererõhu mõõtmine, uriinianalüüs). Kuid see ei pruugi olla siiski piisav, et kõiki riskigrupi naisi õigel ajal märgata. Seetõttu on teadlased hakanud rohkem uurima verest määratavaid aineid (biomarkereid), mis võiksid diagnoosimisel abiks olla. Kuid senini ei ole leitud häid markereid, mis oleksid nii täpsed, et arstid võiksid neid oma töös kasutada.

Meie eesmärgiks on uurida korraga mitmeid verest määratavaid markereid, kombineerida neid raseda kaasuvate haiguste, eelnevate raseduste kulu ja eluviisidega ning seega parandada võimalusi riskirasedaid välja selgitada ja rasedusega seotud tüsistusi varasemalt diagnoosida.


Kuidas uuritakse?

Raseduse jooksul palume Teil täita kuni kolm küsimustikku, milles küsitatakse täiendavat informatsiooni Teie tervise, raseduse kulu, tarvitatud ravimite, elu- ja töötingimuste ja eluviiside kohta. Esimene küsimustik on kõige pikem, järgnevad on oluliselt lühemad. Küsimustikel on võimalik täita kirjalikult paberkandjal, elektrooniliselt või veebikeskkonnas.

Uuringus osalemine ei too Teile täiendavaid visiite ega analüüse, kuid kõik raseduse jooksul antud proovid (veri, uriin, jm) säilitakse pärast vajalike analüüside teostamist  teadusuuringu tarbeks. Raseduse ajal teostatud mõõtmistulemused, ultraheli uuringute ja muude võimalike lisauuringute tulemusi kasutatakse andmete analüüsil.

Teiega võetakse vajadusel ühendust orienteeruvalt 6 kuu möödumisel pärast sünnitust ja palutakse täita viimane küsimustik tervisliku seisundi kohta sünnituse järgselt.

Kui Te ei soovi küsimustikke täita, siis võite sellest loobuda igal ajamomendil, palun teavitage oma otsusest oma ämmaemandat või arsti. Teil on õigus ka uuringus osalemisest loobuda ja nõuda juba arhiveeritud bioloogiliste proovide hävitamist ja terviseandmete kustutamist.

Mis on uuringu eesmärgid?

1) analüüsida raseda eluviisi, toitumise, tervisliku seisundi ning ravimite tarvitamise mõju raseduse kulule ning praegu raseduse jälgimise ajal kasutusel olevate uuringute ja analüüside tulemustele

2)leida markereid, mis võimaldavad senisest täpsemalt hinnata raseduse kulgu, loote seisundit ning avastada varasemalt või ennustada rasedustüsistuste teket (raseduse katkemine, preeklampsia ehk rasedustoksikoos, loote üsasisene kasvupeetus, rasedusaegne suhkurtõbi, jt).

3)leida uusi mehhanisme, mis viivad rasedustüsistuste tekkele ning seega võimaldavad välja töötada senisest tõhusamad raviviisid.

Mis on rasedusest tingitud tüsistused ja kui tihti neid esineb?

Sageli esinevateks rasedusest tingitud tüsistusteks on:

  • raseduse katkemine - arsti poolt diagnoositud iseeneslikku raseduse katkemist esineb 12-15%
  • preeklampsia, mille puhul tõuseb rasedal vererõhk, tekivad tursed ja uriinianalüüsis on valku, esinemissagedus on 2-3%.
  • loote madal sünnikaal - esinemissagedus 4-5%. 
  • gestatsioonidiabeet on raseduse jooksul tekkiv suhkruainevahetuse häire, mida esineb 3%.
  • enneaegsena sünnib Eestis 5-6% lastest. 


Kuidas ma saan uuringus osaleda?

Uuring toimub SA Tartu Ülikooli Kliinikum Naistekliinikus. Küsi uuringu kohta  oma rasedust jälgivalt arstilt või ämmaemandalt.


Kas ma saan tagasisidet minu verest määratud biomarkerite kohta?


Tegemist on teadusuuringuga, mille teostamise käigus ei saa me anda vastuseid, mis võiksid muuta Teie või Teie lapse ravi kohe praegu. Küll aga annate uuringus osaledes oma panuse selleks, et aidata parandada rasedustüsistuste diagnostikat ja käsitlust lähiaastatel. 


Kuidas ma saan uuringus osalemisest loobuda?


Osalemisest võib loobuda uuringu igas etapis. Uuringus osalemisest keeldumine või pooleli jätmine ei mõjuta edaspidi Sinu tavapärast tervisekäsitlust. 

Loobumiseks teavita oma rasedust jälgivat arsti või ämmaemandat. Võite võtta ühendust ka kodulehekülje tagasiside vormi kaudu.

Juba arhiveeritud bioloogilised proovid hävitatakse ja terviseandmed kustutatakse.


Tahan uuringu kohta rohkem lisainfot saada.

Täida koduleheküljel tagasiside vorm ja võtame Sinuga ise ühendust.