HAPPY PREGNANCY UURING

FSH geeni polümorfismide seos reproduktiivfunktsiooniga


 FSH on üks olulisemaid hormoone, mis reguleerib sugurakkude arenemist ja küpsemist. FSH beeta alaühiku tootmist määrava FSHB geeni promootoralas paikneb polümorfism -211G/T, mis mõjutab FSH tootmise aktiivsust ja seega hormooni taset seerumis. Selle polümorfismi T-alleeli kandjatel meestel on madalam spermatosoidide kontsentratsioon ja munandi maht, mis mõlemad on otseses seoses mehe viljakusega. FSH  retseptori geeni FSHR polümorfismide -29 A/G, Asn680Ser ja Thr307Ala alleelide kandja-staatus mõjutab samuti inimese reproduktiivfunktsiooni. 

 FSH on laialdaselt kasutusel viljatuse ravis munasarjade stimuleerimise eesmärgil: naistel kunstliku viljastamise protseduuri eelselt ning meestel hüpogonadismi raviks valitud juhtudel. Raviga seonduvad naistel riskid munasarjade hüperstimulatsiooni tekkeks, meeste puhul on aga peamiseks probleemiks FSH ravi selektiivne tõhusus. Esimesed uuringud FSHB ja FSHR polümorfismide alleelide kandja-staatused seose kohta viljatuse ravitulemustega on näidanud geneetiliste tegurite olulist rolli ravi planeerimisel.