HAPPY PREGNANCY UURING

Ülevaateartiklid korduva raseduse katkemise kohta:

1. Rull K, Nagirnaja L, Laan M. (2012). Genetics of recurrent miscarriage: challenges, current knowledge, future directions. Front Genet, 3(34), 1 - 13.

2. Rull K. (2004) Raseduse iseeneslik katkemine Eesti Naistearstide Seltsi Teataja 20; 29-44 


Artiklid CGB geenide ekspressioonist, varieeruvusest ja metülatsioonist ning seosest raseduse korduva katkemisega

1. Rull K, Christiansen OB, Nagirnaja L, Steffensen R, Margus T, Laan M. (2013) A modest but significant effect of CGB5 gene promoter polymorphisms in modulating the risk of recurrent miscarriage. Fertil Steril [Epub ahead of print]

2. Uusküla, L.; Rull, K.; Nagirnaja, L.; Laan, M. (2011). Methylation allelic polymorphism (MAP) in chorionic gonadotropin {beta}5 (CGB5) and its association with pregnancy success. J Clin Endocrinol Metab 96(1), E199 - 207.

3. Rull K. (2009). Human chorionic gonadotropin beta genes and recurrent miscarriage: expression and variation study. (Doktoritöö, Tartu Ülikool) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

4. Rull K. (2009). Korduv raseduse katkemine ning selle seos inimese koorioni gonadotropiini beeta alaühikute kodeerivate geenide polümorfismide ja ekspressioonimustriga. Eesti Naistearstide Seltsi Teataja, 40, 2 - 14.

5. Rull K, Nagirnaja L, Ulander V-M, Kelgo P, Margus T, Kaare M, Aittomäki K, Laan M. (2008). Chorionic Gonadotropin Beta gene variants are associated with recurrent miscarriage in two European populations. J Clin Endocrinol Metab, 93(12), 4697 - 4706.

6. Rull K, Laan M. (2005). Expression of beta-subunit of HCG genes during normal and failed pregnancy. Hum Reprod 20(12), 3360 - 3368.


Artikkel korduva raseduse katkemise ja geenide doosi seose kohta

1. Nagirnaja, L., Kasak, L., Palta, P., Rull, K., Christiansen, O.B.,  Esko, T., Remm, M., Metspalu, A.,  and Laan, M. (2011). Role of DNA copy number variations in genetic predisposition to recurrent pregnancy loss. J. Reprod. Immunol. 90, 145